top of page

РОДИТЕЛИ ОД АКЦИЈА

Затоа што животот е љубов!

За нас

Во „Родители од акција“ посветени сме на обезбедување обука и поддршка за родители и за сите кои се грижат за деца со ефективни методи кои ги поттикнуваат и оспособуваат децата и семејствата да го остварат својот целосен потенцијал.

Семејството е основната клетка на општеството. Кога во семејството владеат мирни и хармонични односи засновани врз меѓусебно почитување и уважување на потребите, тоа се одразува во заедницата и пошироко во светот.

Предизвиците како неслушање, презборување, цимолење, борба за превласт, пркосење, карање може да се претворат во важни животни лекции и доживотни вештини и карактеристики како соработка, одговорност, решавање проблеми, отпорност, самодоверба, комуникациски вештини, самопочит и почитување на другите.

Обуките и работилниците што ги нудиме се засновани на начелата на позитивна дисциплина и на нив се обработуваат повеќе од 52 алатки за родителување со меѓусебно почитување и без казнување.

 

Запишете се на курсот или на некоја од работилниците и почестете се со подарок кој носи целоживотни ефекти!

Визија

Ние сме двигатели на развојот на образованието за родители/старатели со што придонесуваме кон развој на едно општество кое има знаење и желба да ги поддржи децата да израснат во задоволни, изградени и исполнети личности способни успешно да се справат со предизвиците на современото живеење и да градат и одржуваат мирни односи во домот и надвор од него, спокој, меѓусебно почитување, разбирање и љубов.

Мисија

Нашата мисија е, преку едукација и развој на сите засегнати страни, да ги заштитиме децата од насилство при воспитувањето во домот и надвор од него, да ја подигнеме општествената и индивидуалната свест за позитивните пристапи кон воспитувањето и родителството, да ги зајакнеме социјалните и емоционалните вештини на родителите/старателите и децата заради градење позитивни односи меѓу нив и олеснување на меѓусебната комуникацијата.

19.jpg

Нашите вредности се:

Поврзување

Меѓусебно почитување

Автентичност

Љубов и цврстина

Доверба

Личен развој

Можности

„Детето што со своето однесување ве оттурнува од себе е дете кому му треба блискост повеќе од сѐ“ – Кели Барнет

bottom of page