top of page

РЕСУРСИ

Ние сме тука за вас!

Повеќе за позитивна дисциплина

Официјална веб-страница за методот позитивна дисциплина:

https://www.positivediscipline.com

Веб-страница на Асоцијацијата за позитивна дисциплина:

https://www.positivediscipline.org

Книга „Разбуди го родителот во себе: како родителството да стане уживање“

Книгата на Соња Китановска-Кимовска е уникатна по тоа што претставува синтеза на најдобрите идеи од најпознатите автори на темата. Таа претставува резиме на најделотворните методи што се покажале како клучни за успешно родителство. Тука се сумирани најновите научни достигнувања и личното искуство на авторката со цел да добиете алатки со кои ќе го промените начинот на кој гледате на родителската улога и начинот на практикување на родителството. Сознанијата претставени во книгата ќе ви помогнат да се поврзете со детето на начин кој не сте можеле ни да го замислите претходно.

 

Може да ја купите тука https://www.literatura.mk/roditelstvo/27390-razbudi-go-roditelot-vo-sebe

3 најделотворни техники за позитивно родителување

Ако сакате да се запознаете со основните 3 техники со кои ќе можете најделотворно да ја остварувате својата родителска задача, пишете ни на roditeliodakcija@gmail.com

 

bottom of page